Finn ikkje ulykkeskursen

Det lar seg ikkje gjere å rekonstruere kursen «Rocknes» følgde i minutta før båten gjekk på grunn i Vatlestraumen.