Mot utsettelse av eiendomsskatten

Byrådspartiene er langt på vei villig til å utsette den nye eiendomsskatten til etter neste valg. Kravet fra Frp var å stanse hele retakseringen.