De ulovlige hospitsene kan bli nedlagt

Bergens hospitseiere må innen en uke søke kommunen om godkjenning til å drive hospits på eiendommene sine. I kommunens vurdering av søknadene vil naboklager være et moment.