Sånn skaldet gjøres, mamma!

Anna Slettemoen (3) er en glimrende brannslokker. Slik barn blir det stadig flere av. Det redder både hjem og liv.