- Ikke nok til de små

Oddny Miljeteig, gruppeleder i SV, fnyser av det byrådet kaller en historisk satsing på skolen.