Vil rive byens eldste leiegård

Huset fra 1832 var byens første leilighetsbygg. Nå vil eierne rive Lille Markevei 28, og oppføre et «tidsmessig» bygg i stedet. Naboer og kunsthistorikere kjemper imot.