Reddet fra å drukne i egen møkk

Bonde Terje Dalseid kastet seg uti mottingen og reddet to drektige kyr fra å drukne i egen møkk.