Ivar Kalland vil si opp

Som fagdirektør tar jeg det faglige ansvaret for det som har skjedd, og har bedt om avløsning fra min stilling, sier Ivar Kalland, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen.