- Vennskap gjør ikke inhabil

Et vanlig vennskap er ikke nok til at en offentlig tjenestemann blir inhabil, ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.