• ÅSTEDET: Her vart Anne Slåtten funnet drept i går. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Søker ikkje etter drapsvåpen

Politiet held tilbake opplysningar rundt korleis den 23-årige sjukepleiestudenten Anne Slåtten vart drept. Men politiet stadfestar at dei ikkje driv leiting etter noko drapsvåpen.