Nabolag fortvilet over nytt hospits

I området ved Kalmarhuset finnes det allerede to hospits. Nå er det åpnet et tredje. Naboene er fortvilet og forbannet over at de skal få enda flere belastede beboere i et strøk fullt av barn.