Sonjas skjulte kjærleik

Kva er det med dronning Sonja og Rosendal? Snart kjem ho på ny tilbake til bygda. Denne gongen på ei meir offisiell gjesting enn dei sju-åtte føregåande.