Mindre klimagasser fra Bergen

Utslippene av klimagasser fra Bergen går nedover. I 2000 var utslippene både av CO2 og metan, CH4, lavere enn i 1998. Målet om 20 prosent lavere CO2-utslipp i 2005 enn i 1991 er likevel håpløst langt unna.