Tysk tråler tatt for tyvfiske

Kystvakten oppbrakte lørdag kveld den tyske tråleren "Helgoland" som fisket ulovlig på Bergensbanken, vest for Marsteinen.