Sår tvil om forklaringer, men de tiltalte frifinnes

Den kurdiske mannen og hans sønn er frikjent for å ha truet datteren med æresdrap. Retten mener likevel forklaringene deres skurrer.