Satanist-vokalist dømt for «ekstrem vald»

Vokalisten i Gorgoroth er domfelt for det politiet karakteriserer som «ekstremt grov» valdsbruk. I april må sunnfjordingen på ny svare for valdshandlingane sine i retten, denne gong med ei strafferamme på ni års fengsel.