Gir oppskriften

«Hva må du gjøre for å få plass? Ta kontakt med fastlegen din og få en faglig vurdering av dine behov for plass.