Nera dømt for mobbing

Gulating lagmannsrett har opprettholdt tingrettens dom i en mobbesak Frode Sørensen reiste mot Nera. Retten legger til grunn at lederen ikke forsto at han mobbet, men opprettholder en erstatning på 1,2 millioner til Sørensen.