Susar forbi statsferjene

Norsk verftsindustri produserer komfortable snøggferjer. Men det er for eksport. Du og eg må ta til takke med skrangleferjer frå 1970-talet.