- Utslagene ikke helt som ventet

150 minstepensjonister i Bergen har mistet den kommunale bostøtten etter at bystyret innførte nye formuesregler.