Barnehageboom i Bergen

Bergen ligg an til å ta eit solid steg nærmare full barnehagedekning i år. Det er planlagt over 1600 nye barnehageplassar i Bergen og nabokommunane i år.