Rotter blir bombehunder

For folk flest betyr landminer lemlestelse og en grufull død. For denne rotten betyr miner kun en ting: Mat.