Derfor tror de på historien

Stian Njøten kunne fortelle detaljer som få eller ingen visste om, sier ekteparet Fagereng.