Utvist etter sju år

Etter meir enn sju år som asylsøkjar er Cheick Camara (38) utvist frå Norge. Utlendingsnemnda avgjorde saka, utan at Camara fekk møte og med berre nemndleiaren til stades.