Ber om varetekt av Ervik-toppar

Tre av toppleiarane i Ervik Havfiske på Stadlandet blir i morgon framstilt for varetektsfengsling. Påtalemyndigheita vil her leggje fram ei ny og utvida sikting.