Slik kan Forum reddes som kino

Alt håp behøver ikke å være ute for Forum kino som nettopp kino. Frogner kino i Oslo holdt på å lide samme skjebne som Forum. Men så fikk noen en god idé.