Siste journalistdrap markert i Bergen

Hun skal også huskes i Bergen, den russiske journalisten som ble myrdet i Moskva lørdag. I går ble hun vakkert minnet på Nygårdshøyden.