Et stort problem i Oslo

Antirasistisk Senter har opplevd mange henvendelser fra kvinner med afrikansk opprinnelse som føler seg stigmatisert.