- Må gjere seg synlege

NHO Reiseliv har registrert at hotellverksemder i distriktskommunar på Vestlandet har slite meir dei seinare åra enn før.