Ingen forstår hvorfor

Familien Stølen bæres ut i likposer. Verken pårørende, naboer eller politiet forstår hva som ligger bak den ufattelige tragedien.