Fagforeningen beholder kontorer

Fagforbundets forsøk på å overta kontoret til Tekniske Avdelingers Forening (TAFO) har ikke lykkes. Etter et møte mellom kommunen, Bergen Brannkorpsforening, TAFO og Fagforbundet er det klart at TAFO beholder sine fagforeningskontorer.