Kjøper «Krusing» til Fiskarfagskulen

Hordaland fylkesting har vedteke å kjøpa M/S «Krusing» til bruk for Fiskarfagskulen i Austevoll. Kjøpesummen er 800.000 kroner.