Sentraliserer akuttberedskap

Leiinga i Helse Førde vil samle akuttfunksjonane i kirurgi og ortopedi ved Førde sentralsjukehus.