Må betale erstatning etter eiendomssalg

Bergen Overformynderi og tidligere hjelpeverge Hjalmar Olseth jr. opptrådte uaktsomt da de solgte hjelptrengende Borgfrid Eides eiendom for bare 700.000.