Stemplet «åndssvak» - null erstatning

Per Steinar Sørå ble stemplet som åndssvak av Bergen kommune og plassert på institusjon i Fusa. Nå har han fått avslag på erstatningssøknaden.