Bustad og båtpleie erstattar skipsbygging

Arbeidsplassar innan båtbygging dunstar vekk. Men næringslivet i Rosendal meiner å ha oppskrifta på korleis det skal bli ny aktivitet i og rundt tomme skipshallar.