Legar blir truga på livet

Legane i Leikanger og Sogndal ber om auka bemanning på kveldstid og i helgane. Årsaka er trugande og farlege pasienter.