- Dette er viktig, sier ministeren

Et samarbeid mellom skole og næringsliv er noe den nye regjeringen vil oppmuntre til, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).