Blir isolert av å måtte være normal

Da Christina Winsents skulle begynne i første klasse, måtte hun ha egen lærer og eget undervisningsrom.