Vil ikke åpne kollektivfelt

Vegvesenet sier nei til byrådets krav om at kollektivfeltet i Bergen sentrum må åpnes på grunn av stengningen av Vaskerelven.