Sperres ute fra egen kjeller

Tomten er hulet ut, kjellerinngangen er sperret og branndøren er blitt så skjev at hun ikke lenger får den opp. Byggearbeidene i Nye Sandviksvei er i ferd med å skremme Astrid Johansson ut av hennes eget hjem.