Sotra vil ha ny firefelts bro

Sotra ønsker seg en ny firefelts bro ved siden av dagens Sotrabro for å ta unna den økende trafikken mellom Bergen og øyene i vest.