• VIL HEVE TAKET: Martin Smith-Sivertsen vil utvide dette bygget i Kong Oscars gate 45. <br/>FOTO: VEGAR VALDE

Frp leier av Smith-Sivertsen

Fremskrittspartiet er leietakere i bygget Martin Smith-Sivertsen (H) vil utvide. Frp vil nå sjekke med kommuneadvokaten om de er inhabile i saken.