10.000 for tips om diskriminerende forsikring

I raseri over den kjønnsdiskriminerende forsikringspremien hos Vesta, ringte Anette Wisnes til BT og blåste ut til en journalist. Den telefonen gjorde henne 10.000 kroner rikere.