Inga nåde for nausteigarar

Ingen av nausta som stormen Inga feide på sjøen kan byggast opp att utan full søknadsprosedyre og ekstra kostnader. Men forsikringa dekker det meste.