Fylket flottar seg

To nye skular. Utviding av fire andre skular. Meir til fylkesvegar, til kultur og regional utvikling. Og takstfrys til og med 2008. Neste år skal Hordaland fylke flotta seg med 50 millionar kroner meir.