Må gjenoppta granskning

Politiet må gjenoppta granskningen av Bergen kommunes rolle i Giardia-epidemien. Det har Statsadvokaten i Hordaland bestemt.