Magisk realisme, medisin og fornuft

Medisinen var lenge et fag som ikke grublet over sin eksistensberettigelse, sin måte å løse problemer på, og sin maktposisjon.Edvin ScheiFastlege, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, leder av Filosofisk Poliklinikk.