Lover raskere saksbehandling

Byråd Lisbeth Iversen lover bedring i saksbehandlingen - når kommunen får bestemt hvor det skal bli lov å bygge.