- Praktisk arbeid hindrar dropp-ut

Skuletrøtt ungdom bør få komme seg ut i arbeidslivet i to år etter ungdomsskulen. Slik kan ein unngå at dei droppar ut for godt.